Science4all
Home > Natuuronderzoek > Desmids (Sieralgen)

Desmids (Sieralgen)

Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met Sieralgen.
Mijn interessegebied is vooral de verspreiding van Sieralgen in Drenthe.
Sieralgen zijn zeer fraai gevormde algen die zo klein zijn dat je een microscoop nodig hebt om ze te kunnen zien. Hieronder een voorbeeld van zo'n fraaie sieralg.

 Knopjesridderkruis (Micrasterias papillifera)


Om een en ander vast te leggen heb ik zelf software geschreven.
Een database programma om de gegevens op een makkelijke manier te kunnen invoeren met daarin opgenomen een mogelijkheid om verspreidingskaartjes te maken en de natuurwaarde volgens Peter Coesel te berekenen. Zie hiervoor de Help-file in het database programma of ga naar http://desmids.nl).

Het programma MICAM is zeer geschikt om via de microscoop foto's te maken. De foto hierboven is met dat programma gemaakt. Zelfs de maatstreepjes kunnen met MICAM heel eenvoudig ingevoerd worden. Meer voorbeelden van sieralgenfoto's zijn te zien op mijn Desmids of Drenthe pagina.

De programma's kunnen door geïnteresseerden gratis gebruikt worden.
De programma's worden "As is" verspreid. Dat wil zeggen dat ik geen garantie geef dat de programma's onder alle omstandigheden goed werken. Ook kan ik niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van data.
Ik gebruik de programma's echter al een aantal jaren zonder dat ik ooit gegevens ben kwijt geraakt.
Het is wel verstandig om regelmatig een backup te maken van de database.

DesmidDataBase

Oktober 2020

Nieuwe versie

DesmidDatabase 3.0 (EXE version with installer)

DesmidDataBase 3.0 (ZIP version)

 

Oudere versies:

DesmidDatabase version 2.4

DesmidDatabase version 1.02

 

Deze database wordt door mij al een aantal jaren gebruikt om de verzamelde gegevens op te slaan.

  • In de database kunnen inventarisatiegegevens op een overzichtelijke manier worden opgeslagen.
  • Met dit programma kunnen verspreidingskaartjes gemaakt worden.
  • De stippen kunnen ook weergegeven worden in Google Earth, zodat er een heel gedetailleerd beeld gekregen kan worden van de exacte monsterlocaties.
  • Er kan een overzicht van de resultaten van het onderzoek van een geheel gebied worden weergegeven.
  • Ten behoeve van natuurbeherende instanties kunnen op eenvoudige wijze tabellen met de vondsten worden gemaakt.
  • Data vanuit een Excelspreadsheet kan geïmporteerd worden.
  • Hoewel de standaard database alleen Sieralgen bevat kan heel eenvoudig een database van andere waterorganismen worden opgenomen, zodat ook die gegevens met het programma verwerkt kunnen worden.

Hieronder een aantal screenshots van wat met dit programma mogelijk is:

 Een deel van het hoofdscherm waar de data wordt ingevoerd


 Het scherm waar de verspreidingskaartjes getoond worden


 De verspreidingskaartjes in Google Earth


 Een overzicht van de onderzochte km-hokken in 2011


 Milieugegevens van een sieralg (Actinotaenium cucurbita) met pH en geleidingsvermogen


Een soortenlijstje van een paar onderzochte monsters. Dit lijstje kan in Excel-formaat geëxporteerd worden en opgenomen in een rapport


De Natuurwaarde volgens Coesel wordt ook direct uitgerekend. Deze tabel kan op  dezelfde manier als de soortenlijst geëxporteerd worden.


Het database programma kan ook de verspreiding aangeven in Google Earth. Het is daarbij wel handig om ook een uurhokkenraster weer te geven (zie de screenshot van GoogleEarth hierboven). Met de programma's hieronder kunnen dit soort rasters gegenereerd worden.

Google Earth RD raster
Google Earth UTM raster
Google Earth Noorderbreedte-Oosterlengte raster

Een handige Tool is de Google Earth Locatie Viewer. Met dit programma kan van een Excel-bestand met locatiegegevens en Amersfoort-coördinaten snel een KML-bestand worden gemaakt zodat de exacte posities makkelijk gevonden worden.

Het programma MICAM kan gedownload worden via de pagina:
Microscopie en fotografie (Deze pagina is in het Engels)

Wil je meer weten over sieralgen, ga dan naar
Desmids of Drenthe

Commentaar en suggesties graag via Contact in het menu van deze site